Tesfa betyr Håp!

Gå til innhold
Stiftelsen Tesfa
Håp - kirurgisk og teknisk bistand - utstyr

Tesfa på Facebook
Siste nyhetsbrev fra Matt, han har vært i Asia for å utforske nye muligheter

Stiftelsen Tesfa


  • er en norsk stiftelse som vil gi håp til pasienter i lavinntektsland, med spesielt fokus på Etiopia
  • arbeider med å modernisere tarmkreftkirurgi i Etiopia, blant annet med å utvikle kikkehullskirurgi i samarbeid med Black Lion Specialized Hospital og St. Paul Millenium Hospital i Addis Abeba.
  • arbeider sammen med Soddo Christian Hospital med utdanning av kirurger.
  • arbeider sammen med Black Lion Specialized Hospital i Addis Abeba med tanke på klumpfot behandling og utvikling av barneortopedi.
  • arbeider med flere sykehus med tanke på vedlikehold og reparasjoner av medisinsk teknisk utstyr.
  • sender jevnlig stomiposer til Addis Abeba stomipasient forening og til Soddo Christian Hospital.
  • vil støtte helsearbeidere som ønsker å arbeide i korttids eller langtids engasjement i helsemisjonsarbeid i lavinntekstland, med spesielt fokus på Etiopia.

"og helbred de syke som er der, og si til dem: Guds rike er kommet nær til dere!"  Lukas evangelium 10;9
Tesfa: en utstrakt hånd

Din støtte gir håp til pasienter i fattige land, til kompetanseheving for leger, innkjøp av nødvendig medisinsk utstyr, utvikling av kreftkirurgi, forsendelse av stomiposer, vedlikehold og reparasjoner av sykehusutstyr, til støtte av operasjoner for fattige pasienter, til støtte for utdanning av leger til å bli kirurger, til dekning av reiseutgifter for medarbeidere - din støtte brukes for å bringe håp - TESFA - til pasienter i Etiopia og andre lavinntektsland.

Tusen takk for din støtte!

Sparebanken Sør
Bankkonto: 3000 2438 093

VIPPS
Stiftelsen Tesfa #508019

Tesfa Foundation Norway
IBAN NO7530002438093
Sparebanken Sør
Postboks 200
N-4662 KRISTIANSAND
NORWAY
SWIFT (BIC) SPSONO22


Tesfaturer
Tesfateam har reist til Etiopia siden 2011. Det har vanligvis vært 1 - 2 årlige turer av 3 - 6 ukers varighet. Vi arbeider da ved ulike samarbeidssykehus, I 2021 reiste vi for første gang til Rwanda.
Les mer om Tesfaturene og abonner på nyhetsbrev her!


Bilder fra siste Tesfatur  -
Rwanda - høsten 2021
Stiftelsen Tesfa - 2022
Organisasjonsnummer: 895 783 862
Ta gjerne kontakt!
Stiftelsen Tesfa
Tilbake til innholdet