Tesfabrev fra Etiopia - vår 2022 - 5

Gå til innhold

Tesfabrev fra Etiopia - vår 2022 - 5

Tesfa betyr Håp!
Published by Bjarte T. Andersen i Tesfabrev Etiopia · 20 mars 2022
Tags: Etiopianorsk2022

Kjære venner!

Jeg er nå tilbake i Norge etter en 5 - 6 ukers tur til Afrika. For første gang har jeg besøkt to land i løpet av samme turen, Rwanda og Etiopia.

De siste to ukene var jeg i Soddo. Sammen med Gerawork og jordmor Monica fra EXAC stiftelsen kjørte vi ned til Soddo fra Addis torsdag 24. mars. Det var flott å komme tilbake til Soddo, det er to år siden sist jeg var her. Det eneste som mangler er Olaf. Det er rart å være her uten ham. Neste gang håper jeg Olaf er med, det var mange på sykehusområdet som spurte etter ham.

Allerede dagen etterpå var jeg i gang med operasjoner. Legene Tim, David og Gezahegn, de faste kirurgene, reiste til Kenya sammen med tre av seks leger i spesialisering. Så, sammen med Jacques fra Kongo, Leul og Ayenew tok jeg ansvar for kirurgisk avdeling mens de var borte.

Første operasjonen på fredagen var operasjon for en hodeskade. Det er mange slike operasjoner i Soddo, i løpet av tiden jeg var der opererte vi 2 - 3 hodeskader i uka.En annen hyppig operasjon er fjerning av prostata. Dette gjøres på ”gamlemåten” med åpning av urinblæren og bruk av fingeren til å skrelle ut prostatakjertelen. En slik operasjon er viktig, uten den kan eldre menn utvikle nyresvikt. Soddo Christian Hospital drev også forskning på etterbehandling, skal man beholde urinkateteret i tre dager eller fem dager? Det er flott at sykehuset også tar seg tid til forskning.

Så kom helgen, jeg startet med sammenhengende vakt i 12 dager. Vi fortsatte med hydatid cyste kirurgi på en ung jente. Hun hadde cyste i leveren. Hydatide cyster er en parasitt sykdom som er forårsaket av Echinococcus. Larven vokser i sau og den voksne parasitten lever i hund. Noen ganger kan mennesket bli infisert, særlig i områder der mennesker lever tett på dyrene. Slik parasitt sykdom er svært utbredt i områder i sørvestlige deler av Etiopia og grenseområdene mot Sør-Sudan. I den senere tiden har det kommet mange pasienter fra Sør-Sudan med ulike lidelser, men særlig hydatide cyster. Det er en lokal person som snakker greit engelsk som organiserer turer med pasienter fra Sør-Sudan til Soddo. De fleste pasientene snakker ikke engelsk, men bare sitt lokale språk. Så flott at de har oppdaget Soddo Christian Hospital! Der tilbys god behandling med kristen nestekjærlighet. Sykehuset har også en fattigkasse som betaler for behandling til dem som ikke har råd, Stiftelsen Tesfa har vært med på å støtte denne fattigkassa.Vi opererte flere pasienter fra Sør-Sudan med hydatide cyster. Disse cystene kan sitte overalt på kroppen. Det vanligste stedet er i leveren. En pasient hadde i brystet og en i lungen og lever. Vi fjernet cysten i lungen, det betyr en større operasjon der vi åpner opp inn til lungen og fjerner en del av lungevevet. For å få det trygt til brukte vi stiftemaskin, denne gangen hadde jeg med stiftemaskiner som ble flittig brukt både i Rwanda, Addis og Soddo. Slikt utstyr er svært viktig for å få gjort spesielle operasjoner trygt. Det gjelder ikke minst lave tarmskjøter som vi gjør ned mot endetarmen. I Addis opererte jeg en ung kvinne som hadde ventet i over ett år på at jeg skulle komme ned med slike stiftemaskiner. Alle operasjonene med stiftemaskiner i Etiopia gikk bra!Etter lungeoperasjonen hadde naturlig nok pasienten smerter, kommunikasjon er vanskelig når ingen kunne snakke språket hennes! Tolken var bare av og til på sykehuset. Ved visittgang en dag virket pasienten lei seg, jeg prøvde å hilse på Mursi - språket (som er nabofolket) men ingen reaksjon, så husket jeg et ord på hennes språk - en hilsen - og prøvde det, da fikk vi respons, og mange ord som jeg ikke forstod. Da jeg var lege i Jinka, prøvde jeg å lære å hilse alle pasientene på deres eget språk - det synes jeg vi skal gjøre.

Det ble mange operasjoner i Soddo, men det store for meg er fellesskapet, fellesskapet med de etiopiske legene (og Jaques fra Kongo) og sykepleierne og med de amerikanske misjonærene der. Vi opererte sammen, spiste frokost sammen, hadde bibeltime sammen og utvekslet kunnskap sammen. Tradisjonen tro hadde vi også en middag sammen, der vi laget norsk (Toro) mat, gryterett og suppe. Fellesskapet i Soddo er spesielt - her utdannes afrikanske kirurger, for Afrika - til helhetlig, fysisk og åndelig omsorg for pasientene.Som vanlig var det også mye dramatikk, vår felles middag ble avbrutt av at jeg måtte akutt opp til sykehuset for å operere med Jacques. En pasient hadde fått et slag mot hodet og mistet kraften i et av bena. Det er et tegn på at trykket i hjernen stiger. Pasienten hadde kommet langveisfra og vært innom to andre sykehus før vedkommende kom til Soddo Christian Hospital. På CT bilder så vi tegn til økt trykk i hodet og pasienten hadde også kramper. Jacques og jeg fjernet et stort stykke av hodeskallen slik at hjernen kunne svelle ut og trykket gå ned. Benbiten la vi forsiktig over (noen ganger legger vi den under huden på magen, men det var ikke nødvendig nå). Vi la inn dren og sydde huden forsiktig. Krampene forsvant raskt og etterhvert kom kraften tilbake i bena.De siste dagene kom også kirurgene Solomon og Abel fra Addis, legene som skal bli kolorektale kirurger. Sammen opererte vi noen større operasjoner, blant annet en endetarmskreft med kikkehullskirurgi. Operasjonen var vanskelig og vi måtte gjøre en større reseksjon enn vanlig, ofte kommer pasientene senere enn det vi ser i Norge, da blir operasjonene mer omfattende. Så, for å gjøre ferdig den siste delen av operasjonen, måtte vi åpne på den gamle måten - så 100 % kikkehullsoperasjon ble det ikke, men vi fikk gjort mesteparten med kikkehullskirurgi!

Denne pasienten kom fra Addis for å bli operert i Soddo, og vil bli fulgt opp i Addis videre av Solomon.Jeg har nå i snart 20 år besøkt Etiopia, jeg har arbeidet ved flere sykehus, i Addis og i distriktet. Dette er første gangen at leger fra Addis har blitt med meg ut i distriktet! Det er verdifullt fordi legene i utdanning i Soddo blir kjent med spesialister fra Addis og spesialistene fra Addis får prøve det flotte utstyret de har i Soddo. En annen interessant utvikling i Soddo er det nye utstyret til koloskopi, det er kikkertundersøkelse av tykktarmen. Jeg husker for noen år siden når jeg skulle gjøre koloskopi, det endte med at røyken veltet ut fra skjermen som gikk i svart. Nå er det nytt utstyr, og tømmingsprosedyrer av tarmen er mye bedre. Vi gjorde to koloskopier - fullstendig (det er første gang jeg har fått til i Afrika) og på den ene fant vi en polypp som vi fjernet. På den måten kan vi unngå kreftutvikling. Det er første gangen jeg har sett en polypp i Afrika.

Den siste operasjonen i Soddo for denne gang var trist, vi åpnet en buk og fant uhelbredelig kreft. Da er det ikke annet å gjøre enn å lukke igjen. Noen ganger kan vi gjøre bypass, flytte på tarmer for å unngå tarmslyng. Vi ser relativt ofte kreftpasienter, unge kreftpasienter med uhelbredelig kreft. Å møte disse pasientene på en fin og god måte er legene i Soddo flinke til, når man ikke kan helbrede, kan man lindre og trøste. På Soddo Christian Hospital er også forholdet til Gud vektlagt og alle pasienter blir bedt for og får snakke om sitt forhold til Gud, om de vil.

Det var tre pasienter som døde av dem vi opererte. To av dem etter alvorlige infeksjoner på halsen. Det er ekstra utfordrende på et slikt sted som i Soddo når utstyret ikke alltid er det nyeste og beste, når pasientene ofte kommer sent i forløpet og når superspesialister ikke er tilgjengelig.

Da må man kunne litt om alt og gjøre det man kan med det utstyret man har.Fra Soddo reiste jeg tilbake Addis med Solomon, Abel og Monika. I Addis rakk jeg en operasjon sammen med Solomon og Abel før jeg fløy hjem til Norge.

Det ble 52 operasjoner i Afrika denne turen, verdifull kunnskapsoverføring begge veier. Så meningsfullt! Takk for din støtte til arbeidet.I forrige uke kom jeg hjem til Norge, jeg er takknemlig for turen til Rwanda og videre til Etiopia. I Rwanda fikk vi besøke helsedepartementet og ble invitert til å være med på å utvikle kirurgi i landet, i Addis fornyet jeg samarbeidet med Black Lion Hospitalet og besøkte også det koreanske sykehuset, og endelig kom jeg tilbake til Soddo og fikk være med på utdanning av kirurger der.

Jeg håper i fremtiden at forholdene legger seg til rette for mer tid i Afrika, mer tid til å jobbe sammen med lokale kolleger der - i helsemisjonsarbeid, til beste for pasienter og til Guds ære.

Vil du være med på å støtte arbeidet?
VIPPS: #508019 Bank: 3000 2438 093
Takk, din støtte er viktig for oss!

Med vennlig hilsen Bjarte T Andersen

Pasienthistorier er anonymiserte og kan være satt sammen av flere ulike pasientmøter

There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Stiftelsen Tesfa - 2022
Organisasjonsnummer: 895 783 862
Ta gjerne kontakt!
Stiftelsen Tesfa
Tilbake til innholdet