Om oss - Tesfa betyr Håp!

Gå til innhold
Tesfa - utsendt i tjeneste
TESFA - håp til medmennesker i nød
Stiftelsen Tesfa - Håp

Stiftelsen Tesfa ble stiftet 5. juli 2010. To av medlemmene i det første styret, legene Peter Johannes Klungsøyr og Bjarte Tidemann Andersen hadde tidligere arbeidet for Norsk Luthersk Misjonssamband i Etiopia. Sammen med bonde Geir Sigve Norland og advokat Frode Andersen Innjord, så de nødvendigheten av en ny organisasjon med fokus på klinisk helsemisjon som en integrert del av misjonsarbeidet.

Nåværende styremedlemmer er

Ortopedkirurg Peter Johannes Klungsøyr, gastrokirurg Martin Bøhler (sekretær), Kjell Magne Baksaas (kasserer), gastrokirurg Bjarte Tidemann Andersen (styreleder), lege i spesialisering Matt Spreadbury (styremedlem).
Anders Tyvand er stiftelsens kommunikasjonsansvarlig.
Formål
Stiftelsen Tesfa

har som formål å yte bistand til helsemisjon i lavinntektsland, med spesielt fokus på Etiopia ved blant annet å

• Rekruttere, legge til rette for og yte økonomisk støtte til helsepersonell i helsemisjons-engasjement
• Yte økonomisk støtte til innkjøp av nødvendig utstyr til bruk i misjonsorganisasjonenes helseprosjekter
• Yte praktisk og økonomisk støtte til utdanning av helsepersonell gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner og andre organisasjoner.

Tesfa

Tesfa er et amharisk (etiopisk) ord som betyr håp! Dette navnet er valgt for å vise at vi ønsker å være en utstrakt hånd til dem som har minst og trenger mest hjelp.
Vi ønsker i kristen nestekjærlighet å peke på Jesus Kristus og gi håp om helse og evig liv.
Vedtekter
Stiftelsens vedtekter

Stiftelsen Tesfas vedtekter (eldre versjon - før siste endringer)
Årsrapport
Årsrapport

Stiftelsen Tesfas siste årsraport. Tidligere årsrapporter er tilgjengelig etter kontakt med styret.
Stiftelsen Tesfa - 2022
Organisasjonsnummer: 895 783 862
Ta gjerne kontakt!
Stiftelsen Tesfa
Tilbake til innholdet