Utsending Bjarte Tidemann Andersen - Tesfa betyr Håp!

Gå til innhold
Bjarte Tidemann Andersen
HISTORIEN OM TESFA....
Bjarte forteller:
Tesfa er et etiopisk ord som betyr håp - vi ønsker å være en utstrakt hånd til dem som har minst og trenger mest hjelp.

Historien om Tesfa startet med en drøm, ett kall, hos meg under legestudiene. Jeg ønsket å være kirurg i Afrika. Sammen med min Helen og barna var vi ute i to perioder for Norsk Luthersk Misjonssamband. Første perioden var et to måneders opphold ved sykehuset i Jinka i 2004, deretter et to års opphold i Addis Abeba og Jinka fra 2006 til 2008. For meg har alltid historien om den barmhjertige samaritan i Lukas evangelium vært en dyp inspirasjon. Jeg ønsker å vise kristen nestekjærlighet i møtet med medmennesker og bidra til å gi håp - tesfa - til dem som lider.

Vår første møte med Afrika var Jinka i 2004. Byen ligger idyllisk til i sør-vestre hjørne av Etiopia. På kanten av Rift Valley og omgitt av folkeslag som lever på tradisjonell måte etter gammel skikk og kultur. Dette er stammenes land. Vi følte oss langt hjemmefra, Jinka lå 250 fra nærmeste asfaltere vei. Strømmen og fast-telefon fungerte sporadisk og det var ikke mobiltelefon nett.
I 2006 kom vi tilbake til Etiopia og etter språkskole kom vi igjen til Jinka. Her var jeg kirurg, gynekolog, ortoped, anestesilege for ca 500 000 mennesker med 4,5 års erfaring i norsk spesialisering. Ofte var jeg eneste lege på kirurgisk og gynekologisk avdeling, til tider eneste lege på sykehuset. I 2008 reiste vi hjem igjen til Norge og jeg fullførte spesialisering i generell og gastroenterologisk kirurgi. Nå arbeider jeg ved sykehuset i Østfold.

Stiftelsen Tesfa ble dannet i 2010 for å støtte videre engasjement i Etiopia, for å hjelpe og utdanne etiopiske kolleger og for å yte medisinsk og teknisk support til ulike sykehus i Etiopia. Siden 2011 har medarbeidere vært flere ganger årlig i Etiopia. Ortopedkirurg Klungsøyr arbeider i Addis Abeba ved Black Lion Hospital for å bedre klumpfotbehandling. Sammen med tekniker Olaf Raundalen reiser jeg årlige til Etiopia der vi hovedsaklig har besøkt Soddo Christian Hospital og Black Lion Hospital. Vi har også besøkt andre sykehus som Menelik II, St. Paul Millenium Hospital og selvfølgelig også besøkt sykehuset i Jinka et par ganger - stedet der drømmen først ble virkelighet.

I Addis Abeba arbeider vi med å modernisere tarmkreftkirurgi og bedre klumpfotbehandling. Vi innfører kikkhullskirurgi og har bidratt med utstyr og faglig kompetanse. I Soddo Christian Hospital er vi med på å utdanne generelle kirurger, samt teknisk bistand ved alle sykehus. I 2018 opererte vi for første gang tykktarmskreft med kikkhullskirurgi på Black Lion og i 2019 har vi for første gang operert endetarmskreft med kikkhullskirurgi.

Sammen med Lions Club i Vestfold har vi klart å sende ned moderne kikkhullskirurgi utstyr til over 300 000 kroner og har nå utstyrt både Black Lion Hospital og St. Paul Millenium Hospital i Addis med bl. a. LigaSure og andre avanserte instrumenter.

De siste årene har flere legekolleger fra Norge engasjert seg og deltatt på Tesfa turer, det er stort å oppleve! Samtidig har stomisykepleiere hjemme, med Camilla Løvall i spissen, stått på og sendt stomiposer til stomiforeningen i Addis Abeba og flere sykehus i Etiopia.
De siste to årene har det ikke vært Tesfatur pga Corona pandemien. Derfor er det så gledelig at vi i år (2021) igjen kunne reise til Afrika, denne gangen til Rwanda pga uroligheter i Etiopia. Stiftelsen Tesfa har nå endret formål til å inkludere alle lavinntektsland, men med hovedfokus fremdeles på Etiopia.

Tesfa betyr håp - vi arbeider på toppen av helsevesenet i Etiopia og er med på å forme neste generasjon kirurger når det gjelder tarmkreft kirurgi og klumpfotbehandling, samtidig vil vi også være der den enkelte er - og møte den enkelte pasient som står foran oss med håp - med Tesfa.
Bjarte Tidemann Andersen
Bjarte Tidemann Andersen

  • Gift, 3 barn

  • Norsk spesialist i gastro og generell kirurgi
  • Etiopisk spesialist i generell kirurgi
  • Rwandisk spesialist i gastro kirurg

  • Styreformann i Stiftelsen Tesfa
  • Styremedlem i St. Luke's Health Care Foundation
Stiftelsen Tesfa - 2022
Organisasjonsnummer: 895 783 862
Ta gjerne kontakt!
Stiftelsen Tesfa
Tilbake til innholdet